Ugrás a tartalomhoz
júl. 02. 2012

Céges és munkajogi változások

Bejelentési kötelezettség a cégeljárásban

A hazai cégeljárást illetően a legfontosabb változások és új szabályok 2012. március 1-jén léptek hatályba.

A cégeknek adataik első változásakor, de legkésőbb 2013. február 1. napjáig kell eleget tenniük az adat-bejelentési kötelezettségeiknek. Ennek keretében a tagok adóazonosító jelét - külföldi esetében a külföldit is - be kell jelenteni a Cégbíróságnak. Ezen kívül szintén be kell jelenteni a cégjegyzékbe bejegyzett természetes személyek születési idejét is.

A külföldi jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, vagy olyan külföldi természetes személynek, aki nem rendelkezik belföldi lakóhellyel, kézbesítési megbízottat kell megjelölnie.

2013. február 1-ig illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni azt a változást, amely kizárólag a székhely (fióktelep, telephely) használata jogszerűségének igazolását, a kézbesítési megbízott megjelölését és a tag, vezető tisztségviselő további azonosító adatainak, adóazonosító számának bejelentését tartalmazza.

Változások a munkajogban

Általánosságban elmondható, hogy az új munkajogi előírások a polgári jogi szabályozás logikájához közelítve a korábbinál nagyobb teret adnak a felek által folytatott tárgyalásoknak. Emellett a munkavállaló kártérítési felelősségének meghatározása is több szempontból a polgári jogi kárfelelősségi szabályokhoz közelít.

Fontos a cégvezetőknek szembesülni azzal, hogy az új törvény előírásai nemcsak a jövőbeli, hanem a jelenleg meglévő munkaszerződésekre is kötelezőek, így ha nem módosítják a munkaszerződéseket 2012. július 1-jéig, akkor ezt követően számos vita merülhet fel azok értelmezése, jogszabállyal való összevetése során.

A szabályozás szerint a munkaviszony közös megegyezéssel, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással szüntethető meg, utóbbi a rendkívüli felmondás jogintézményét váltja fel. A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. Azonnali hatályú felmondással a munkavállaló és a munkáltató egyaránt élhet. Nem kell indokolni az azonnali hatályú felmondást a próbaidő alatt, valamint ha a munkáltató határozott idejű munkaviszonyt szüntet meg így.

5 dolog, amire érdemes odafigyelni az Új Mt. szerinti felmondásoknál:

1. Új Mt. szerinti felmondó levelet készítsen

2. Foglalja írásba a felmondást (a közös megegyezést is)

3. Az indoklás mindig legyen inkább részletes, mint hiányos

4. Az Új Mt. szerinti paragrafusokat kell idézni

5. Megváltoztak a munkaviszony megszüntetés elnevezései

Változtak a jogellenes megszüntetés következményei: a munkaviszony megszűnése nem tolódik ki az ítélet jogerőre emelkedésének időpontjáig, ezzel megszűnik a jelentős jogbizonytalanságot okozó eddigi helyzet, így a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a munkáltató köteles megtéríteni az ezzel okozott kárt, de a kártérítés nem haladhatja meg a munkavállaló tizenkét havi távolléti díjának összegét.

Az egész héten nyitva tartó kereskedőknek jó hír, hogy egy változásnak köszönhetően változnak a vasárnapra történő beosztás szabályai az eredeti koncepcióhoz képest. Az új előírás szerint már nem elég, ha a munkáltató munkaidő-keretet alkalmaz, szükséges a törvényben felsorolt valamely további feltétel teljesítése is, ha munkavállalóját vasárnapi munkavégzésre akarja beosztani. Eszerint a Kereskedelmi Törvény hatálya alá tartozó vállalkozásnál foglalkoztatott munkavállaló vasárnap rendes munkaidőre is beosztható. Ezek alapján nem kell túlórát (rendkívüli munkaidőt) elrendelni a vasárnapi munkavégzésre, csak az 50%-os vasárnapi pótlékot kell kifizetni, mint ahogy a mostani gyakorlat szerint is.

A korábbi állandó, vagy változó munkavégzési hely kategóriák megszűntek. A munkavégzés helyét a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkahely az a hely, ahol a munkavállaló munkáját szokás szerint végzi. Így több, vagy változó munkavégzési hely esetén a munkáltató egyoldalú nyilatkozattal határozhatja meg a munkavégzés helyét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaüggyel kapcsolatos szabályokat, szabályzatokat (SZMSZ, bérszabályzat, felmondási szabályzat, munkaidő-pihenőidő szabályzat, stb.) át kell dolgozni, valamint a megváltozott bérpótlékokat július 1-től már alkalmazni kell! A szabadság és távollét számítására, valamint a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezéseket csak 2013. január 1-jétől kell majd alkalmazni.

Amennyiben kérdése merül fel a fent részletezett jogszabály-változásokkal kapcsolatban, vagy természetesen más kérdésekkel kapcsolatban, úgy változatlanul állunk rendelkezésükre, kérjük keressenek minket.